Zaprojektuj

projektowanie i budowa

Home - Inne - Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome

Posted on 28/02/2019 in Inne

Istnieją rozmaite rodzaje maszyn. Są w stanie to być maszyny budowlane, rolnicze lub inne. Machinami służącymi do budowy oraz rekonstrukcji dróg czy też ulic są maszyny drogowe oferujące też oznakowanie poziome. Wyróżniamy różnorodne rodzaje maszyn drogowych a to znaczy do budowy powierzchni użytkowane są sprzętu takie jak frezarka asfaltu. Jest to machina służąca do usuwania warstw z dróg. Służy również do wyrównywania nawierzchni danej drogi. Innym narzędziem jest otaczarka. Służy do konstruowania tak oznaczanej masy bitumicznej. Następnym sprzętem do takiej pracy jest walec drogowy. Wykorzystywana jest do zagęszczania mas bądź gruntów. Inne typy machin takie jak równiarka czy spycharka służą do tak zwanych robót ziemnych. Spycharka służy do przesuwania jakiegoś urobku. Równiarka natomiast jak sama nazwa mówi jest urządzeniem równającym jakieś powierzchnie drogowe. Kolejne rodzaje machin drogowych to sprzęty sprzyjające do budowy nawierzchni betonowych innymi słowy asfaltu, do prac przy utrzymaniu dróg, czy też do robót wykończeniowych. Machiny te to m.in. odśnieżarka podczas zimy czy także zamiatarka.